Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ЕМИЛИ 2018 ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 24443.68 лв.

Начало: 09.03.2021 г.
Край: 30.06.2021 г.

Проект и главна цел: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: ЕМИЛИ 2018 ЕООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 26.06.2020 г.
Край: 26.09.2020 г.

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.089-5595-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ЕМИЛИ 2018 ЕООД

Обща стойност: 50000 лв., от които 42500 лв.
европейско и 7500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 24.11.2021 г.
Край: 24.02.2022 г.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): АЛИ БАЛИ ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 86530.33 лв.

Начало: 22.03.2021 г.
Край: 12.07.2021 г.

Проект и главна цел: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: АЛИ БАЛИ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 26.06.2020 г.
Край: 26.09.2020 г.

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.089-5602-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: АЛИ БАЛИ ЕООД

Обща стойност: 50000 лв., от които 42500 лв.
европейско и 7500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.11.2021 г.
Край: 25.02.2022 г.