Детски кът

Ценоразпис
(само в кв. Овча купел)

Почасови занимания

до 1 час – 5,90 лв.
до 2 часа – 9,90 лв.
до 3 часа – 13,90 лв.
всеки следващ час – 3,00 лв.

Приемането на деца в детски парти клуб „Али Бали” става след запознаване на родителя / настойника с общите условия и правила.

За безопасността и сигурността на вашите деца, трябва да се спазват правилата на клуба:

 • Капацитета на детски парти клуб „Али Бали“ позволява едновременно в залата за игра да играят 12 деца.
 • По време на престоя на Вашето дете в „Али Бали“  сме осигурили видеонаблюдение;
 • Всяко дете, преди влизането си в центъра трябва да се регистрира от родител/придружител;
 • Молим да предупредите децата, които влизат в центъра да не чупят играчки, да не ритат топки, да не се замерват с топки или други предмети, да не увреждат имуществото, принадлежащо на центъра. Всяка счупена играчка или вещ се заплаща по пазарната и цена;
 • При нас могат да играят деца на възраст от 3 до 12 години и ръст до 130 см.;
 • Детето се предава само на родителя/придружителя, който го е оставил. Изключенията се уточняват предварително;
 • Дрехите и обувките стоят само в определените за това места;
 • Децата играят без външни обувки.
 • Децата спазват инструкциите за безопасност при провеждане на мероприятия в Детски център „Али Бали”  и извън него, както и при настъпване на извънредни ситуации (аварии, природни бедствия, други);
 • Служителите на детски  клуб „Али Бали“ не носят отговорност за изгубени дрехи, обувки и аксесоари. Не се препоръчва носенето  на скъпи играчки предмети и бижута. Детски парти клуб „Али Бали“  не поема отговорност за повредени или изгубени играчки и предмети внесени отвън;
 • Не се допуска внасянето на остри и опасни предмети и играчки, с които децата могат да  наранят себе си или околните;
 • Служителите са в правото си да прекъснат престоя на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на други деца;
 • С цел предпазване на децата в клуба не се допускат деца с открити и/или незараснали рани и болни деца;
 • При резервиране на детско парти, детския клуб е затворен за външни посещения;
 • Не е разрешено внасянето на храни и напитки на територията на детския клуб
 • Тютюнопушенето е абсолютно забранено в закритите помещения.